Oficina Virtual de Trámites

Colexio Oficial de Psicoloxia de Galicia

Listaxe de trámites

Consulta los trámites disponibles
 

1 - Xeral

En prazo
1. INSTANCIA XERAL
En prazo
2. SOLICITUDE DE INSCRICIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN
En prazo
3. SOLICITUDE DE EMISIÓN DE CERTIFICADO DIXITAL
En prazo
4. CONSULTA Á COMISIÓN DE ÉTICA E DEONTOLOXÍA
En prazo
5. SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NAS I XORNADAS GALEGAS DE PSICOLOXÍA EDUCATIVA.

2 - Solicitudes de Alta

En prazo
1. COLEXIACIÓN
En prazo
2. SOLICITUDE DE ALTA NA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA DA INTERVENCIÓN SOCIAL
En prazo
3. SOLICITUDE DE ALTA NA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA DO TRABALLO E DAS ORGANIZACIÓNS
En prazo
4. SOLICITUDE DE ALTA NA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA E SAÚDE.
En prazo
5. SOLICITUDE DE ALTA NA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA EDUCATIVA
En prazo
6. SOLICITUDE DE ALTA NA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA XURÍDICA
En prazo
7. SOLICITUDE DE ALTA NO GIPCE-COPG
En prazo
8. SOLICITUDE DE ALTA NO GRUPO DE TRÁFICO E DA SEGURIDADE

3 - Solicitudes de Baixa

En prazo
COMUNICACIÓN DE BAIXA COMO MEMBRO DO GIPCE-COPG E/OU
En prazo
COMUNICACIÓN DE BAIXA DEFINITIVA COMO MEMBRO DO GTS-COPG
En prazo
SOLICITUDE DE BAIXA VOLUNTARIA DE COLEXIACIÓN
En prazo
SOLICITUDE DE BAIXA VOLUNTARIA EN SECCIÓNS

4 - Programas Atención Psicolóxica

En prazo
ENLACE PAPMVX
En prazo
SERVIZO DE QUENDA DE GARDA PSICOLÓXICA ESPECIALIZADA E PERMANENTE PARA MULLERES E OS SEUS FILLOS E FILLAS MENORES, QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
En prazo
SOLICITUDE PROGRAMAS DE ATENCION PSICOLOXICA
En prazo
VINCULACIÓN PAPMVX

5 - Periciais

En prazo
(WEB) Adhesión Compromisos Periciais
En prazo
(WEB) Alta Servizo Intervención Psicoloxía Forense
En prazo
Comunicación Datos Autorización Difusión Listado

6 - Mediación

En prazo
IMPRESO INFORMACIÓNS PREVIAS designables mediación intraxudicial
En prazo
INSCRICIÓN NO REXISTRO DE MEDIADORES E MEDIADORAS

7 - Sociedades Profesionais

En prazo
(WEB) Rexistro Sociedades Profesionais COPG

8 - Trámites Varios

En prazo
IMPRESO DOMICILIACION BANCARIA
En prazo
OFERTA DE EMPREGO
En prazo
SOLICITUDE ACREDITACIÓN ACTIVIDADES SANITARIAS
En prazo
SOLICITUDE DE TRASLADO
En prazo
SOLICITUDE E-MAIL DO COPG
En prazo
SOLICITUDE PARA A RENOVACIÓN DO CARNÉ DE COLEXIADO/A
En prazo
Solicitude para considerarse colexiado xubilado

9 - DENUNCIAS

En prazo
DENUNCIA COMISIÓN INTRUSIMO
En prazo
QUEIXA DEONTOLOXICA