Busca el trámite que necesitas

 

1 - Xeral

En prazo
1. INSTANCIA XERAL
Instancia Xeral
En prazo
2. SOLICITUDE DE INSCRICIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN
SOLICITUDE DE ADMISIÓN CURSO DE FORMACIÓN
En prazo
3. SOLICITUDE DE EMISIÓN DE CERTIFICADO DIXITAL
SOLICITUDE PARA A EMISIÓN DE CERTIFICADO DIXITAL
En prazo
4. CONSULTA Á COMISIÓN DE ÉTICA E DEONTOLOXÍA
Consulta CED

2 - Solicitudes de Alta

En prazo
1. COLEXIACIÓN
Alta novas colexiación
En prazo
2. SOLICITUDE DE ALTA NA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA DA INTERVENCIÓN SOCIAL
(WEB) Alta Sección Intervención Social
En prazo
3. SOLICITUDE DE ALTA NA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA DO TRABALLO E DAS ORGANIZACIÓNS
SOLICITUDE ALTA NA SECCION DE PTO
En prazo
4. SOLICITUDE DE ALTA NA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA E SAÚDE.
4. SOLICITUDE DE ALTA NA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA E SAÚDE.
En prazo
5. SOLICITUDE DE ALTA NA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA EDUCATIVA
Solicitude Alta Sección Educativa
En prazo
6. SOLICITUDE DE ALTA NA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA XURÍDICA
SOLICITUDE ALTA NA SECCION XURIDICA
En prazo
7. SOLICITUDE DE ALTA NO GIPCE-COPG
SOLICITUDE ALTA AO GIPCE-COPG
En prazo
8. SOLICITUDE DE ALTA NO GRUPO DE TRÁFICO E DA SEGURIDADE
Alta no GT Trafico

3 - Solicitudes de Baixa

En prazo
COMUNICACIÓN DE BAIXA COMO MEMBRO DO GIPCE-COPG E/OU
COMUNICACIÓN DE BAIXA COMO MEMBRO DO GIPCE-COPG E/OU
En prazo
COMUNICACIÓN DE BAIXA DEFINITIVA COMO MEMBRO DO GTS-COPG
COMUNICACIÓN DE BAIXA DEFINITIVA COMO MEMBRO DO GTS-COPG
En prazo
SOLICITUDE DE BAIXA VOLUNTARIA DE COLEXIACIÓN
SOLICITUDE DE BAIXA VOLUNTARIA DE COLEXIACIÓN
En prazo
SOLICITUDE DE BAIXA VOLUNTARIA EN SECCIÓNS
SOLICITUDE DE BAIXA VOLUNTARIA EN SECCIÓNS

4 - Programas Atención Psicolóxica

En prazo
ENLACE PAPMVX
ENLACE PAPMVX
En prazo
SERVIZO DE QUENDA DE GARDA PSICOLÓXICA ESPECIALIZADA E PERMANENTE PARA MULLERES E OS SEUS FILLOS E FILLAS MENORES, QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
SERVIZO DE QUENDA DE GARDA PSICOLÓXICA ESPECIALIZADA E PERMANENTE PARA MULLERES E OS SEUS FILLOS E FILLAS MENORES, QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
En prazo
SOLICITUDE PROGRAMAS DE ATENCION PSICOLOXICA
SOLICITUDE PROGRAMAS DE ATENCION PSICOLOXICA
En prazo
VINCULACIÓN PAPMVX
VINCULACIÓN PAPMVX

5 - Periciais

En prazo
ALTA NO SERVIZO DE INTERVENCIÓN EN PSICOLOXÍA FORENSE
ALTA NO SERVIZO DE INTERVENCIÓN EN PSICOLOXÍA FORENSE

6 - Mediación

En prazo
INSCRICIÓN NO REXISTRO DE MEDIADORES E MEDIADORAS
INSCRICIÓN NO REXISTRO DE MEDIADORES E MEDIADORAS

7 - Sociedades Profesionais

En prazo
(WEB) Rexistro Sociedades Profesionais COPG
(WEB) Rexistro Sociedades Profesionais COPG

8 - Trámites Varios

En prazo
IMPRESO DOMICILIACION BANCARIA
IMPRESO DOMICILIACION BANCARIA
En prazo
OFERTA DE EMPREGO
OFERTA DE EMPREGO
En prazo
SOLICITUDE ACREDITACIÓN ACTIVIDADES SANITARIAS
SOLICITUDE ACREDITACIÓN ACTIVIDADES SANITARIAS
En prazo
SOLICITUDE DE TRASLADO
SOLICITUDE DE TRASLADO
En prazo
SOLICITUDE E-MAIL DO COPG
SOLICITUDE E-MAIL DO COPG
En prazo
SOLICITUDE PARA A RENOVACIÓN DO CARNÉ DE COLEXIADO/A
SOLICITUDE PARA A RENOVACIÓN DO CARNÉ DE COLEXIADO/A
En prazo
SOLICITUDE PARA CONSIDERARSE COLEXIADO/A XUBILADO/A
SOLICITUDE PARA CONSIDERARSE COLEXIADO/A XUBILADO/A

9 - DENUNCIAS

En prazo
QUEIXA ANTE A COMISIÓN DE INTRUSISMO
DENUNCIA COMISIÓN INTRUSISMO
En prazo
QUEIXA DEONTOLOXICA
DENUNCIA DEONTOLOXICA