Busca el anuncio ...

Este Taboleiro de edictos e anuncios DIXITAL substitúe ou complementa ao Taboleiro ata o de agora situado na Casa do concello e nel pode consultar todos os documentos que, por disposición legal ou regulamentaria, han de ser publicados no Taboleiro de anuncios e edictos do Concello, ben sexan do propio Concello ou remitidos por outros organismos públicos

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO ORIGINAL

Anuncios 0/0

AVISO! Non hai publicacións nesta sección